Ønsker du hjelp med å forbedre din salgsprosess?

Vi hjelper bedrifter i B2B med forbedring av salgsprosesser og salgsstrategi – slik at dere får flere kunder, litt enklere

Vi hjelper bedrifter i B2B med salgsstrategien

Strategi

En god strategiprosess er et viktig fundament for alt arbeid med foredling av salgsprosessen. I denne fasen kartlegger vi nåsituasjon og målbilde, og avstemmer retning og steg for å komme til målet. Det er viktig å finne riktig ambisjonsnivå, og ikke la det optimale bli det godes fiende.

Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilke kunder vi ønsker, hvorfor vi ønsker disse, og hvordan vi kan nå dem med vår salgsprosess. Hva er målsetninger, måleparametre og de viktigste driverne for salg i din virksomhet?

Prospektering og leadsgenerering

Hvordan kan vi påvirke vår målgruppe til å ta kontakt med oss? Hvor mange leads kan vi generere gjennom vår nettside og vårt nettverk? Hvordan kan vi på enklest mulig måte kontakte vår målgruppe for å sette i gang en salgsprosess? Er målet å booke et møte? Hvordan gjør vi i såfall det på best mulig måte?

Kanskje kan det være hensiktsmessig å supplere leadsgenereringen fra egen organisasjon gjennom å benytte ekstern spisskompetanse for møtebooking mot utvalgte kundesegmenter.

Kundemøter

I B2B-markedet er kundemøter en naturlig del av de fleste bedrifters salgsprosess. Ofte er det i denne delen av prosessen mye å hente, selv om mange opplever at dette er et område man har god kontroll på i dag. Vår erfaring er at de færreste selskaper har en beste-praksis-basert metode for møtegjennomføring, og som etterleves av alle selgerne i organisasjonen.

Viktige spørsmål er hvordan vi legger vi opp oppstart, innhold og avslutningen i kundemøter for på best mulig måte å rede grunnen for signert avtale? Og hvordan klarer vi å bygge tillit, interesse og ønsket fremdrift slik at tilslagsraten bli høyest mulig.

Løsningsforslag og lukking av avtaler

Hvordan presenteres tilbudet eller løsningsforslaget ditt? Skulle du ønske at en høyre andel av de potensielle kundene takket ja enn hva tilfellet er i dag? I denne fasen ser vi på hvordan kan vi sikre høyest mulig tilslagsrate, overkomme innvendinger og minimere unødvendige utsettelser.

Oppfølging og mersalg

Hvordan foregår implementering av nye kunder? Hvordan sikrer man høyst mulig tilfredshet i denne fasen, og hvordan kan man benytte tilfredse kunder til å anbefale dere videre? I tillegg ser vi ofte at det ligger et stort ikke-utnyttet potensial i eksisterende kunder, og det kan i mange tilfeller være svært lønnsomt å øke salgsfokuset mot denne gruppen.